อะไรคือตัวอย่างของความรับผิดชอบทางศีลธรรมในที่ทำงาน?

เจ้าของหรือผู้จัดการธุรกิจมีความรับผิดชอบหลายประการรวมถึงหน้าที่ทางกฎหมายเช่นการจ่ายภาษีและความรับผิดชอบทางศีลธรรม ความรับผิดชอบทางศีลธรรมอาจเป็นของแต่ละบุคคลหมายความว่าแต่ละคนใน บริษัท ต้องรับผิดชอบในการทำสิ่งที่ถูกต้องหรือความรับผิดชอบต่อส่วนรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลากรทุกคน วัฒนธรรมของ บริษัท มักกำหนดความสำคัญของความรับผิดชอบทางศีลธรรมในองค์กร คุณในฐานะเจ้าของหรือผู้จัดการควรกำหนดโทนสำหรับความคาดหวังทางศีลธรรมจากการกระทำของคุณรวมทั้งระบุให้ชัดเจนว่า บริษัท มีจุดยืนในประเด็นต่างๆ

สถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดี

ตามการบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยถือเป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมและกฎหมายของนายจ้างในการจัดหาสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย นายจ้างต้องดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอันตรายที่ไม่จำเป็น ตัวอย่างของสิ่งนี้ ได้แก่ การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จำเป็นทั้งหมดและฝึกอบรมพนักงานในการใช้สิ่งของเหล่านี้อย่างถูกต้อง นายจ้างต้องป้องกันการสัมผัสกับวัสดุที่อาจทำให้เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

หากอันตรายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งแวดล้อมหรือเป็นส่วนหนึ่งของงานของพวกเขาเช่นอุปกรณ์ทำความสะอาดสารเคมีในห้องปฏิบัติการสีและน้ำยาลอกสีหรือวัสดุอื่น ๆ ที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อผิวหนังหรือเมื่อสูดดมนายจ้างต้องดำเนินมาตรการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ

การจ่ายเงินให้กับพนักงาน

บริษัท ต้องจัดการการเงินและระบบเงินเดือนเพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานจะได้รับเงินตรงเวลา การชะลอการจ่ายค่าจ้างออกไปแม้ในช่วงสั้น ๆ อาจทำให้เกิดความลำบากอย่างมากสำหรับคนงานที่มีงบประมาณส่วนตัว จำกัด นอกจากนี้ยังสามารถทำให้เกิดความเครียดและความไม่พอใจในหมู่คนงาน หากนายจ้างทำผิดพลาดในการจ่ายเงินเดือนจะต้องแก้ไขข้อผิดพลาดนั้นโดยเร็วที่สุด

มีประเด็นสีเทาในการสนทนานี้ที่อาจทำให้ บริษัท ดูเหมือนผิดจรรยาบรรณ ตัวอย่างเช่นตอนนี้หลาย บริษัท ใช้เงินฝากอัตโนมัติสำหรับเช็คเงินเดือนคุณคาดว่าวันที่ฝากจะเท่ากันในแต่ละเดือน แต่บาง บริษัท ที่ขึ้นอยู่กับการชำระเงินของผู้ขายเพื่อให้เป็นไปตามบัญชีเงินเดือนอาจจ่ายวันหรือสองวันในบางครั้ง ซึ่งหมายความว่าคนงานไม่สามารถพึ่งพาการรู้ว่าจะได้รับเงินเมื่อใดเพื่อกำหนดเวลาจ่ายบิลของตนเอง

การปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงาน

แม้ว่าความรับผิดชอบทางศีลธรรมจำนวนมากในที่ทำงานจะตกอยู่กับนายจ้าง แต่คนงานก็มีภาระบางส่วนเช่นกัน พนักงานต้องปฏิบัติต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ ต้องหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นอย่างเปิดเผยและไม่สามารถยอมรับการเลือกปฏิบัติตามเพศเชื้อชาติหรือศาสนาได้ แม้ว่าพนักงานจะไม่มีข้อผูกมัดทางศีลธรรมในการผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงาน แต่การปฏิบัติอย่างสุภาพควรเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่คาดหวัง

หากคุณสังเกตเห็นปัญหาที่พนักงานไม่แสดงความเคารพซึ่งกันและกันและไม่ใช่แค่ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวระหว่างคนสองคนคุณต้องดูที่การจัดการข้อความที่กำลังส่ง รางหญ้าที่เห่าสั่งพนักงานและตีพวกเขาอย่างเปิดเผยและเสียงดังต่อหน้าคนอื่นกำลังเป็นตัวอย่างที่คนอื่นอาจทำตาม เขาไม่สามารถบอกให้พนักงานเคารพซึ่งกันและกันได้หากเขาไม่ปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเคารพ การแก้ไขพฤติกรรมการบริหารที่ผิดจรรยาบรรณก่อนจะทำให้ง่ายต่อการเปลี่ยนแปลงพนักงานที่เหลือ

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม

การปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรมเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบทางศีลธรรมของ บริษัท ธุรกิจควรหลีกเลี่ยงการโฆษณาหลอกลวงและเงื่อนไขที่ไม่ชัดเจนในการขาย นอกจากนี้ควรคำนึงถึงเวลาของลูกค้าและส่งมอบสินค้าหรือบริการภายในระยะเวลาที่สัญญาไว้ หากไม่สามารถทำได้ธุรกิจต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้า สินค้าและบริการต้องขายในราคายุติธรรม

แม้ว่า บริษัท จะกำหนดเสียงสำหรับความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดี แต่พนักงานก็ต้องยอมรับการบริการลูกค้าที่ดีเป็นความรับผิดชอบทางศีลธรรมด้วยเช่นกัน จรรยาบรรณลึกซึ้งกว่าการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเพราะพวกเขาจะทำงานกับ บริษัท ต่อไปและ บริษัท จะทำกำไรได้มากกว่า การมีจริยธรรมหมายถึงการปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างดีเพราะเป็นสิ่งที่ควรทำ