ฉันจะรวมค่าทั้งหมดในแถวใน Microsoft Excel ได้อย่างไร

ป้อนสูตรหรือใช้คุณลักษณะ AutoSum เพื่อรวมค่าทั้งหมดในแถวใน Excel คุณลักษณะ AutoSum ช่วยให้คุณได้รับผลรวมสำหรับค่าทั้งหมดในแถวหรือคอลัมน์ด้วยการคลิกปุ่ม คุณสามารถเริ่มใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยคลิกปุ่ม AutoSum ซึ่งเป็นปุ่มที่มีลักษณะเหมือนตัวอักษรกรีก Sigma บนแผงการนำทางด้านบน เลือกช่วงเช่นแถวจากนั้นใช้ AutoSum เพื่อรวมค่าทั้งหมดในแถวโดยอัตโนมัติ คุณยังสามารถคลิกเซลล์ว่างใกล้แถวจากนั้นให้ AutoSum ประมาณช่วงที่คาดไว้ ยอมรับช่วงโดยประมาณหรือเลือกช่วงที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลรวมที่ต้องการ

AutoSum

1

เปิดสเปรดชีตเพื่อแก้ไขใน Microsoft Excel

2

คลิกเซลล์ว่างเซลล์แรกหลังค่าสุดท้ายในแถวเพื่อหาผลรวม

3

คลิกปุ่ม“ ผลรวมอัตโนมัติ” ในเมนูการนำทางด้านบน ไฮไลต์ช่วงโดยประมาณ

4

แก้ไขช่วงโดยคลิกซ้ายและลากเคอร์เซอร์ไปที่ค่าทั้งหมดในแถวเพื่อหาผลรวมหากต้องการ แถวที่เลือกจะถูกเน้น หากเลือกช่วงที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป

5

คลิกปุ่ม“ ผลรวมอัตโนมัติ” ผลรวมของแถวจะแสดงในเซลล์ทางด้านขวาของค่าสุดท้ายในแถว

สูตร

1

คลิกภายในเซลล์ที่จะเก็บผลรวมของแถว

2

พิมพ์สูตร SUM ต่อไปนี้ในเซลล์ที่เลือกหรือในแถบสูตรที่ด้านบนของสเปรดชีต แทนค่าช่วงของ "B2" และ "B5" - ที่นี่ใช้เป็นตัวอย่าง - ด้วยเซลล์แรกและเซลล์สุดท้ายในแถวที่จะสรุป

= SUM (B2: B5)

3

กดปุ่ม“ Enter” ผลรวมของแถวจะปรากฏในเซลล์ที่เลือก