วิธีบล็อกเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่บน Firefox

ไลบรารีส่วนเสริมของ Firefox มีส่วนขยายจำนวนมากที่ออกแบบมาเพื่อบล็อกและกรองเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่และเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ ProCon Latte, MetaSurf และ Blocksi ล้วนใช้บัญชีดำที่ครอบคลุมซึ่งบล็อก URL และเว็บไซต์ที่ไม่รู้จักซึ่งมีภาษาที่ถูกบล็อก ส่วนขยายต่างกันเล็กน้อยในตัวเลือกการปรับแต่งและใช้งานง่าย ProCon Latte มีการอัปเดตบัญชีดำโดยอัตโนมัติที่ช่วยให้ส่วนขยายเป็นข้อมูลล่าสุดกับเว็บไซต์ใหม่ ๆ ตลอดจนรายการที่อนุญาตพิเศษที่อนุญาตให้บางเว็บไซต์แม้ว่าจะมีคำในบัญชีดำก็ตาม Blocksi อาศัยการป้อนข้อมูลของผู้ใช้เพื่อกำหนดหมวดหมู่เว็บไซต์ที่ไม่เหมาะที่จะเข้าชมและแสดงสถิติโดยละเอียดที่แสดงว่าเว็บไซต์ใดถูกบล็อกและเว็บไซต์ใดได้รับอนุญาตผ่านตัวกรอง หากคุณไม่จำเป็นต้องยุ่งกับการปรับแต่งMetaSurf เป็นส่วนขยายง่ายๆที่ขาดคุณสมบัติขั้นสูง แต่มีบัญชีดำที่อัปเดตเป็นประจำซึ่งคุณสามารถตั้งค่าและลืมได้

ตัวกรองเนื้อหา ProCon Latte

1

ค้นหาไลบรารีส่วนเสริมของ Firefox สำหรับ ProCon Latte แล้วคลิก "ติดตั้ง" จากนั้นเริ่ม Firefox ใหม่ หลังจากรีสตาร์ทเสร็จแล้วให้เปิดหน้าต่างตัวเลือกสำหรับส่วนขยาย

2

คลิก "ตั้งรหัสผ่าน" เพื่อป้องกันรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงตัวเลือก ProCon Latte

3

คลิกช่องทำเครื่องหมายข้าง "เปิดใช้งานการสมัครสมาชิก" เพื่อรับการอัปเดตอัตโนมัติในบัญชีดำ ProCon Latte

4

เลือกแท็บ "รายการที่อนุญาต" เพื่อระบุเว็บไซต์ที่สามารถเข้าชมได้อย่างปลอดภัย ซึ่งแตกต่างจากรายการที่อนุญาตพิเศษเว็บไซต์ในรายการที่อนุญาตพิเศษไม่ใช่เว็บไซต์เดียวที่สามารถเข้าชมได้ แต่รายการที่อนุญาตนี้จะใช้เพื่ออนุมัติเว็บไซต์เช่นเว็บไซต์ข่าวหรือเครือข่ายโซเชียลที่ปกติอาจถูกบล็อกเนื่องจากตัวกรองภาษา

บล็อก

1

ค้นหาไลบรารีส่วนเสริม Firefox สำหรับ Blocksi แล้วคลิก "ติดตั้ง" จากนั้นรีสตาร์ท Firefox หลังจากรีสตาร์ทเสร็จแล้วให้เปิดหน้าต่างตัวเลือกสำหรับส่วนขยาย

2

คลิก "เด็ก" บล็อกการเข้าถึงชุดเริ่มต้นของเว็บไซต์สำหรับผู้ใหญ่

3

คลิก "ตัวกรองขั้นสูง" เพื่อกำหนดประเภทเนื้อหาที่คุณต้องการบล็อกใน Firefox Blocksi แบ่งเนื้อหาออกเป็นหลายประเภทเช่นการแฮ็กการพนันและเนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่อื่น ๆ

4

คลิก "ตัวเลือก" จากนั้นคลิกช่องทำเครื่องหมายข้าง "เปิดใช้งานการป้องกันรหัสผ่าน" เพื่อปิดใช้งานการเข้าถึงการตั้งค่า Blocksi ของผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบ

MetaSurf

1

ค้นหาไลบรารีส่วนเสริมของ Firefox สำหรับ MetaSurf แล้วคลิก "ติดตั้ง" จากนั้นรีสตาร์ท Firefox หลังจากรีสตาร์ทเสร็จแล้วให้เปิดหน้าต่างตัวเลือกสำหรับส่วนขยาย

2

คลิกปุ่ม "เปิดใช้งาน" เพื่อเปิด MetaSurf

3

ป้อนรหัสผ่านเพื่อป้องกันผู้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบปรับการตั้งค่า MetaSurf