วิธีเล่นไฟล์ DVR บนเครื่อง PC

เครื่องบันทึกวิดีโอดิจิทัล (DVR) ให้คุณบันทึกภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จากการออกอากาศเคเบิลและทีวีดาวเทียม ในขณะที่ผู้ให้บริการเขียนโปรแกรมหลายรายเสนอ DVR ภายนอกสำหรับใช้กับทีวี แต่ Windows Media Center สามารถบันทึกและเล่นไฟล์ DVR ที่บันทึกลงในพีซีของคุณในรูปแบบ DVR-MS การบันทึกทีวีบนคอมพิวเตอร์ของคุณจำเป็นต้องให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีการ์ดจูนเนอร์ทีวีและเชื่อมต่อกับเสาอากาศเคเบิลหรือแหล่งสัญญาณทีวีดาวเทียม

1

เปิด Windows Media Center แล้วคลิก "TV" เลือก "Live TV" เพื่อเปิดใช้งานรายการทีวีถ่ายทอดสดหรือเลือก "Guide" เพื่อเลือกคู่มือการจัดรายการ

2

กดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกรายการสดทางทีวีหรือเลือกโปรแกรมจากคู่มือการเขียนโปรแกรมแล้วกดปุ่ม "บันทึก" เพื่อบันทึกรายการในภายหลัง

3

เลือก "Recorded TV" และค้นหาไฟล์ DVR ที่คุณต้องการเล่น

4

คลิก "Play" เพื่อเล่นไฟล์ DVR ของคุณหรือ "Resume" เพื่อเล่นต่อ