วิธีเปลี่ยน AT&T 2Wire Router เป็น Bridge Mode

เราเตอร์ AT&T 2Wire ทำหน้าที่เป็นทั้งเราเตอร์และโมเด็ม คุณสามารถปิดการทำงานของเราเตอร์ได้โดยวางเราเตอร์ในโหมดบริดจ์ ในโหมดบริดจ์อุปกรณ์ 2Wire จะทำหน้าที่เป็นโมเด็มเท่านั้นและส่งต่อการรับส่งข้อมูลขาเข้าทั้งหมดไปยังอุปกรณ์หลังเราเตอร์ 2Wire ตัวอย่างเช่นคุณสามารถใช้เราเตอร์อื่นแทนเราเตอร์ในตัวของ 2Wire ได้โดยเปิดใช้งานโหมดเชื่อมต่อ - เราเตอร์ที่อยู่ด้านหลังอุปกรณ์ 2Wire จะได้รับที่อยู่ IP ภายนอกและเราเตอร์ 2Wire จะไม่รบกวน

1

พิมพ์“ Homeportal / management” (ไม่มีเครื่องหมายอัญประกาศ) ลงในแถบที่อยู่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณแล้วกด“ Enter” เพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการในอินเทอร์เฟซเว็บของเราเตอร์ 2Wire

2

ระบุรหัสผ่านที่กำหนดเองของเราเตอร์ 2Wire หากคุณตั้งไว้ เราเตอร์มาโดยไม่ได้ตั้งรหัสผ่าน

3

คลิก "กำหนดค่า" ภายใต้บรอดแบนด์ในหน้าการจัดการ

4

พิมพ์จุด (“.”) ในช่อง“ ปิดการใช้งาน PVC Search”

5

ตั้งค่าของช่อง“ VPI” เป็น“ 0” และค่าของช่อง“ VCI” เป็น“ 35”

6

ตั้งค่า“ Connection Type” เป็น“ Direct IP” แล้วคลิก“ Submit”

7

คลิกลิงก์ "กำหนดค่าบริการ" ในหน้าการจัดการ

8

ยกเลิกการเลือก“ เปิดใช้งานการกำหนดเส้นทาง” แล้วคลิก“ ส่ง”