วิธีรับแบบอักษรทดแทนสำหรับ InDesign CS5

แบบอักษรที่ปรากฏใน Adobe InDesign CS5 หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ได้รับการติดตั้งจริงในระบบปฏิบัติการ Windows ในการรับและติดตั้งฟอนต์ทดแทนสำหรับ InDesign ให้ติดตั้งฟอนต์โดยใช้คุณสมบัติการติดตั้งฟอนต์ของ Windows แบบอักษรต่างๆสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บ แบบอักษรบางแบบสามารถดาวน์โหลดและใช้งานได้ฟรีและแบบอักษรอื่น ๆ เป็นกรรมสิทธิ์ คุณต้องซื้อแบบอักษรที่เป็นกรรมสิทธิ์เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้ง Windows รองรับแบบอักษร OpenType ที่มีนามสกุลไฟล์“ .otf” เช่นเดียวกับแบบอักษร TrueType (.ttf) และแบบอักษร PostScript Type 1 (.pfb, .pfm)

1

คลิกขวาที่ปุ่ม“ Start” ของ Windows จากนั้นคลิก“ Open Windows Explorer” เพื่อเปิดตัวนำทางไฟล์

2

ไปที่โฟลเดอร์ที่มีไฟล์ฟอนต์ หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ ZIP ที่มีฟอนต์ให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ ZIP เพื่อแสดงไฟล์ที่แนบมาในโฟลเดอร์

3

คลิกแบบอักษรเพื่อติดตั้งหรือกดแป้น“ CRTL” บนแป้นพิมพ์แล้วคลิกแบบอักษรหลายแบบเพื่อติดตั้งพร้อมกัน แบบอักษรที่เลือกแต่ละแบบจะไฮไลต์

4

คลิกขวาที่ฟอนต์ที่ไฮไลต์เพื่อแสดงเมนูบริบท

5

คลิกตัวเลือก“ ติดตั้ง” จากเมนูบริบท แบบอักษรที่เลือกถูกติดตั้งลงใน Windows และจะปรากฏในรายการแบบอักษร InDesign