วิธีเปิดเอกสาร WRI

Windows รุ่นแรกสุดรวมโปรแกรมประมวลผลคำที่เลิกใช้แล้วที่เรียกว่า Windows Write ซึ่งถูกแทนที่ด้วย WordPad ใน Windows 95 Windows เขียนไฟล์ข้อความที่บันทึกไว้ในรูปแบบ WRI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ซึ่ง Windows ไม่ได้ใช้อีกต่อไป แต่ยังสามารถเปิดได้โดยใช้ โปรแกรม WordPad ของ Windows 7 เมื่อเปิดแล้วคุณสามารถบันทึกไฟล์ในรูปแบบข้อความปกติเพื่อใช้ในอนาคต

1

คลิกขวาที่ไฟล์ WRI แล้วเลือก "Open With"

2

เลื่อนดูรายการและเลือก "WordPad" จากนั้นคลิก "เปิด"

3

คลิก Windows Orb ที่มุมบนซ้ายของ WordPad จากนั้นเลือก "บันทึกเป็น" เลือก "TXT" จากเมนูแบบเลื่อนลงรูปแบบจากนั้นคลิก "บันทึก" ไฟล์ WRI ถูกบันทึกเป็นไฟล์ข้อความธรรมดาซึ่งเข้ากันได้กับโปรแกรมประมวลผลคำสมัยใหม่และโปรแกรมแก้ไขข้อความ