สอน Photoshop เรื่อง Screentones & Half Tones

โทนสีหน้าจอและฮาล์ฟโทนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วจะใช้ในการจำลองเฉดสีเทาในบิตแมปหรือภาพขาวดำ คุณยังสามารถใช้เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พิเศษเช่นการแรเงาแบบเก๋ที่ใช้ในการ์ตูนขาวดำ ใน Photoshop ซึ่งเป็นโปรแกรมแก้ไขภาพคุณสามารถใช้ฮาล์ฟโทนกับรูปภาพได้ในระหว่างกระบวนการแปลงบิตแมป

1

เปิดไฟล์ Photoshop PSD ที่คุณต้องการแปลงเป็นฮาล์ฟโทนโดยคลิกเมนู "ไฟล์" แล้วเลือก "เปิด" ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบเปิด ไปที่ไฟล์เลือกไฟล์แล้วคลิก "เปิด"

2

คลิกเมนู "รูปภาพ" เลือก "โหมด" จากนั้นเลือก "โทนสีเทา" Photoshop จะแสดงกล่องโต้ตอบถามว่าคุณต้องการทิ้งข้อมูลสีของภาพหรือไม่

3

คลิก "ยกเลิก" จากนั้น Photoshop จะแปลงภาพเป็นโทนสีเทา

4

คลิกเมนู "รูปภาพ" เลือก "โหมด" และเลือก "บิตแมป" ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ Bitmap

5

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "ใช้" แล้วเลือก "Halftone Screen"

6

คลิก "ตกลง" ซึ่งจะเปิดกล่องโต้ตอบ Halftone Screen จากตรงนี้คุณสามารถเปลี่ยนความถี่ของรูปแบบฮาล์ฟโทนที่วัดเป็นเส้นต่อนิ้วได้ ตัวอย่างเช่นฮาล์ฟโทนที่มีความถี่ 60 เส้นต่อนิ้วมีจุด 60 แถวหรือรูปทรงใดก็ได้ที่คุณเลือกเพื่อสร้างฮาล์ฟโทน กล่องโต้ตอบ Halftone Screen มีตัวเลือกรูปร่างต่างๆเช่น Round (จุด), Diamond, Ellipse, Line, Square และ Cross แต่ละสิ่งเหล่านี้สร้างรูปแบบฮาล์ฟโทนที่ดูแตกต่างกัน โดยทั่วไปคุณจะใช้จุดเพื่อจำลองเฉดสีเทาและจุดอื่น ๆ เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พิเศษ

7

พิมพ์ความถี่ที่ต้องการในช่อง "ความถี่"

8

คลิกเมนูแบบเลื่อนลง "รูปร่าง" แล้วเลือกรูปร่างที่ต้องการ

9

คลิก "ตกลง"