วิธีการเขียนแผนบริการที่ดีในการจัดการรายกรณี

เด็กและผู้ใหญ่ที่อยู่ในภาวะวิกฤตต้องพึ่งพานักสังคมสงเคราะห์เพื่อช่วยแก้ปัญหาและรับมือกับสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน นักสังคมสงเคราะห์สร้างกรณีสำหรับลูกค้าใหม่แต่ละรายและพัฒนาแผนบริการที่ลูกค้าต้องการ หน้าที่การจัดการรายกรณีตกอยู่กับนักสังคมสงเคราะห์ในหลากหลายสถานที่ตั้งแต่สถานพยาบาลและโรงเรียนไปจนถึงหน่วยงานของรัฐ แผนการบริการที่มีประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญของการจัดการกรณีและสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญในชีวิตของลูกค้าของคุณ

เริ่มต้นด้วยการสัมภาษณ์อย่างละเอียด

ยิ่งคุณได้รับข้อมูลจากลูกค้ามากเท่าไหร่แผนบริการของคุณก็จะยิ่งมีรายละเอียดมากขึ้นเท่านั้น คุณจะเข้าใจความต้องการของลูกค้าของคุณได้ดีที่สุดเมื่อคุณเปิดเผยจุดแข็งและจุดอ่อนของลูกค้ารับประวัติที่สมบูรณ์และเรียนรู้รายละเอียดของสถานการณ์ปัจจุบัน ลูกค้าของคุณควรมีส่วนร่วมในการสร้างแผนบริการและการเปิดกว้างและเตรียมพร้อมในการสัมภาษณ์เบื้องต้นมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมนั้น

พัฒนาเป้าหมายระยะกลางและระยะยาว

แผนการบริการที่มีประสิทธิภาพจะทำงานย้อนหลังโดยที่คุณต้องเขียนเป้าหมายของแผนก่อนจากนั้นกรอกบริการที่จะช่วยให้ลูกค้าของคุณบรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ตัวอย่างเช่นหากที่อยู่อาศัยถาวรเป็นหนึ่งในเป้าหมายของคุณก่อนอื่นคุณจะต้องระบุแหล่งรายได้และจัดเตรียมที่พักพิงชั่วคราวซึ่งอาจใช้เป็นเป้าหมายระดับกลาง ในขณะที่คุณมุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมายสุดท้ายคุณจะกรอกข้อมูลในแผนด้วยขั้นตอนอื่น ๆ เช่นการเข้ารับการฝึกอบรมงานและการจ้างงานหรือตั้งค่าลูกค้าของคุณในรายชื่อรอที่อยู่อาศัยสาธารณะ

สร้างแผนพร้อมกัน

นอกเหนือจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการสร้างขั้นตอนต่างๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่คุณสร้างขึ้นแล้วคุณควรตระหนักถึงธีมที่เกิดขึ้นพร้อมกันซึ่งต้องระบุไว้ในแผนบริการ ตัวอย่างเช่นหากการเสพติดเป็นสาเหตุพื้นฐานของการไร้ที่อยู่อาศัยที่คุณกำลังกล่าวถึงการบำบัดการใช้สารเสพติดอาจเป็นไปตามลำดับ หากปัญหาสุขภาพจิตเกิดขึ้นในการประเมินของคุณคุณอาจต้องสร้างการให้คำปรึกษาหรือการแทรกแซงทางการแพทย์เป็นส่วนหนึ่งของแผนบริการที่สมบูรณ์เพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

สร้างขั้นตอนที่ชัดเจนสำหรับการนำไปใช้งาน

แผนการบริการอย่างละเอียดถูกสร้างขึ้นจากหลายขั้นตอนที่คุณและลูกค้าของคุณระบุว่ามีความสำคัญต่อความสำเร็จ เขียนแต่ละขั้นตอนในแผนและมีส่วนร่วมกับลูกค้าในการดำเนินการแต่ละขั้นตอนโดยมีไทม์ไลน์และบันทึกผลลัพธ์สำหรับแต่ละขั้นตอน ตัวอย่างเช่นอาจต้องใช้แบบฟอร์มและแอปพลิเคชันเพื่อขอความช่วยเหลือในการสมัครบริการต่างๆที่คุณระบุว่ามีความสำคัญ แผนบริการของคุณอาจให้เวลาหนึ่งสัปดาห์เพื่อให้ลูกค้าได้รับและส่งแบบฟอร์มเหล่านั้น ต้องทำการนัดหมายและเก็บรักษาไว้โดยระบุไว้อย่างถูกต้องในแผนการให้บริการ รวมคำแนะนำสำหรับลูกค้าไว้ในแผนตลอดจนขั้นตอนที่คุณจะช่วยในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น