วิธีการกู้คืนประวัติบน Kindle

ในขณะที่ Amazon Kindle สามารถจัดเก็บหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้หลายร้อยเล่มในแต่ละครั้ง แต่บางคนก็ชอบที่จะลบหนังสือบางเล่มหลังจากอ่านแล้วเพราะจะทำให้ง่ายต่อการนำทาง Amazon เก็บประวัติของหนังสือทุกเล่มที่ดาวน์โหลดจาก Kindle Store และคุณสามารถกู้คืนหนังสือที่ถูกลบได้ตลอดเวลา Kindle ของคุณจะดาวน์โหลดหนังสืออีกครั้งทันที

1

กดปุ่ม "หน้าแรก" หากคุณยังไม่ได้อยู่บนหน้าจอโฮมของ Kindle

2

กด "หน้าถัดไป" จนกว่าจะถึงหน้าสุดท้ายของหน้าจอหลัก

3

คลิก "รายการที่เก็บถาวร"

4

เลื่อนดูประวัติของหนังสือที่ถูกลบแล้วคลิกหนังสือที่คุณต้องการกู้คืน มันจะดาวน์โหลดและเปิดทันที