วิธีแทรก Word Art ใน Powerpoint

PowerPoint, Word และ Excel มีหลายวิธีในการแก้ไขและจัดรูปแบบข้อความ แต่ WordArt มีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมที่โปรแกรมใช้กับรูปภาพ การกำหนดค่าเหล่านี้จะร่างข้อความและเติมด้วยสีหรือการไล่ระดับสี บางอย่างเพิ่มเอฟเฟกต์ 3 มิติเช่นมุมเอียงและบางส่วนเพิ่มเงา บางส่วนมีการสะท้อนข้อความและบางข้อความแสดงผลแบบโปร่งใส

1

คลิก "แทรก" ในแถบเมนูของ PowerPoint

2

คลิก "อักษรศิลป์" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแท็บข้อความ เมนูแบบเลื่อนลงจะเปิดขึ้น

3

เลือกภาพใดภาพหนึ่งจากเมนูแบบเลื่อนลง แต่ละตัวประกอบด้วยตัวอักษร "A" ที่วาดในรูปแบบอักษรศิลป์ ตัวอย่างเช่นคุณอาจเลือกตัวเลือกแรกซึ่งก็คือ "Fill-tan, Text 2, Outline - Background 2"

4

คลิกตัวเลือกที่คุณเลือก กล่องข้อความใหม่จะปรากฏขึ้นในสไลด์ซึ่งมีข้อความ "Your text here" ตามสไตล์ที่คุณเลือก

5

แทนที่ข้อความตัวอย่างด้วยข้อความที่คุณต้องการจากนั้นลากกล่องข้อความเพื่อวางข้อความในตำแหน่งที่คุณต้องการ